Biuletyn informacji publicznej Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ciechanowie

Budżet Przedszkola

BUDŻET PRZEDSZKOLA na rok 2019 =  1 613 złotych

          Kwota ta przeznaczona jest na:

  1.  Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych,
  2.  Składki na ubezpieczenia społeczne,
  3.  Składki na fundusz pracy,
  4.  Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
  5.  Zakup materiałów i wyposażenia ,
  6.  Bieżące naprawy i remonty,
  7.  Ubezpieczenie majątku przedszkola
  8.  Badania lekarskie pracowników
  9. Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych,
  10.  Zakup energii.

Kontakt i dane

Adres trony internetowej:

http://jedyneczka.eprzedszkola.pl

Adres przedszkola:

ul. Nadfosna 1

06-400 Ciechanów

tel. 23 672-46-96

email: przedszk.1@interia.pl