Przedszkole nr 1 w Ciechanowie

Budżet Przedszkola

BUDŻET PRZEDSZKOLA na rok 2021 =  1 802.400,00

          Kwota ta przeznaczona jest na:

  1.  Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych,
  2.  Składki na ubezpieczenia społeczne,
  3.  Składki na fundusz pracy,
  4.  Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
  5.  Zakup materiałów i wyposażenia ,
  6.  Bieżące naprawy i remonty,
  7.  Ubezpieczenie majątku przedszkola
  8.  Badania lekarskie pracowników
  9. Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych,
  10.  Zakup energii.
Data stworzenia : 2014-09-24 10:02 Autor : Aleksandra Kucharska Data publikacji : 2014-09-24 10:02 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-13 10:45 Osoba modyfikująca : Aleksandra Kucharska