Przedszkole nr 1 w Ciechanowie

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA I ZASADY ICH UDOSTĘPNIANIA

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku. 
( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego celu organom kontrolującym na terenie placówki.

Data stworzenia : 2014-09-25 12:29 Autor : Renata Kowalik Data publikacji : 2014-09-25 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Renata Kowalik Data ostatniej modyfikacji : 2015-03-15 22:42 Osoba modyfikująca : Renata Kowalik