Przedszkole nr 1 w Ciechanowie

Opłaty

Na podstawie Umowy nr 69/2015/W15 zawartej w dniu 20.08.2015 r.pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miejskim Przedszkolem nr 1 w Ciechanowie

nadaje się szczególne uprawnienia członkom rodziny wielodzietnej w ramach realizacji Karty Dużej Rodziny. Wobec powyższego przyznaje się

członkom rodziny wielodzietnej posiadających Kartę Dużej Rodziny 50 % zniżkę na świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania

przedszkolnego.

 

Na podstawie :

Uchwały Nr 388/XXXIII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miejska Ciechanów.

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku :

1.bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godzinach od 7:30 do 12:30

2.realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas, w którym mowa w pkt.1 tj. w godzinach 6:30 do 7:30, 12:30 do 16:30,

3.odpłatnego wyżywienia zgodnie z podpisaną umową z rodzicami.

Stawka żywieniowa :

  • za 2 posiłki – 4,00 zł
  • za 3 posiłki – 9,00 zł

​Opłaty za przedszkole przyjmowane są w sekretariacie przedszkola w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola:

  • od 1 do 10-tego dnia miesiąca   - w godz. 7.30-15.30
  • sekretariat czynny w dniach 1-15 każdego miesiąca w godzinach 7.30- 15.30 a w pozostałe dni w godzinach 7.00- 15.00.

 

Dokonuje się odliczeń za uprzednio zgłoszoną nieobecność dziecka w przedszkolu :

  • za wyżywienie –  od 4 dni ciągłych nieobecności dziecka,

Rozliczenie zwrotu opłat za miesiąc poprzedni następuje poprzez pomniejszenie należności za nowy miesiąc.

Data stworzenia : 2014-04-07 07:50 Autor : Aleksandra Kucharska Data publikacji : 2014-04-07 07:50 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-04 09:18 Osoba modyfikująca : Aleksandra Kucharska